29 Temmuz 2010 Perşembe

Dikkat! Dikkat! Dikkat! Genel Sağlık Sigortası Sistemi 1 Ekim 2010’da hayata geçiyor.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 1 Ekim 2010’da yürürlüğe girecek maddeleri ile sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacaktır.

Özel olarak araştırdım ve vatandaşlarımıza ne kadar büyük yük getirildiğini gördüm.

İsterseniz vatandaşlarımıza neler giriyor, neler çıkıyor bir bakalım mı?

Varan-1
1 Ekim'den sonra sigortalı olanlar emeklilikten sonra çalışmak istediklerinde maaşları kesilecek. SSK kapsamında 1 Ekimden önce sigortalı olan ya da emekliliği hak edenler için, emeklilik sonrası çalışmaya devam etmeleri durumunda yüzde 30 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecek. Bu oranın yüzde 7,5’ini çalışan, geri kalan kısmını işveren karşılayacak. Ayrıca yapılan işin niteliğine göre yüzde 1-6,5 iş kazası ve meslek hastalığı primi yine işveren tarafından ödenecek. Çalışan isterse, sosyal güvenlik destek primi yerine diğer sigorta kollarının primlerini ödeyip emeklilikteki aylığını artırabilecek.
1 Ekimden sonra sigortalı olup emekliliği hak eden birisi sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamayacak. Emekli bir sigortalı çalışmak istediğinde emekli aylığı kesilecek.

Ne anladığımı sorarsanız:
1 Ekim 2010’dan önce emekli olanların maaşı yetmediği için serbest ya da bir işyerinde çalışması mümkün değildir artık. Çünkü işveren o kadar pirimi ödemek istemez. 1 Ekim 2010’dan sonra emekli olanlara zaten kesin yasak geliyor. ya emekli maaşına razı olacaksın ya da çalıştığın maaşına… İkisi birden mümkün olmuyor artık.

Varan-2
-Bazı meslek kolları için uygulanan yıpranma hakkı kalkıyor. 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren gazeteciler, matbaa işçileri, gemi adamları, uçuş personeli, kaynakçı, şeker sanayi çalışanları, posta dağıtıcısı gibi meslek gruplarının "yıpranma hakkı" olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı kaldırılacak.

Ne anladığımı sorarsanız:
Çalışanın, emekçinin haklarını kısmak için ne gerekiyorsa yapılmıştır. Bu uygulama da kanıttır.

Varan-3
-İşten ayrılan sigortalılar, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 6 ay süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken bu süre 90 güne düşecek.

Ne anladığımı sorarsanız:
Herkesin anladığını anladım:)

Varan-4
-1 Ekimden sonra 18 yaşını dolduran kız çocukları anne-babalarının sağlık yardımından yararlanamayacak. Ancak, halen 18 yaşından büyük olup anne-babasının sigortalılığı nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olanların, çalışma ve evlenme gibi hallerle durumları değişmezse bu hakları da sürecek.

Ne anladığımı sorarsanız:
Burada en büyük zararı 02 Ekim 1992 ve daha sonra doğumlu kız evlatlarımız görüyor. Çünkü çalışan ya da emekli babası veya annesi üzerinden sağlık hizmeti alabilirken; 18 yaşından itibaren kızlarımız başının çaresine bakacak.

Konuyu daha da açalım mı?

1 Ekim 2010 günü ve sonrasında ister çalışan olun ister emekli, 18 yaşını tamamlamış (okumayan) çocuklarınıza artık sizin üzerinizden sağlık yardımını vermeyecekler. Şayet çocuklarınız okuyorlarsa, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşına, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşına kadar sizin üzerinizden bakılabilecek.

Buna göre çocuklarınız okumuyorsa 18 yaşını, okuyorsa 25 yaşını tamamladığı günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK’ya gidip GSS giriş bildirgesi vermek zorunda kalacaksınız. Eğer süresi içinde vermezseniz çocuğunuza 760.5 lira ceza uygulanacağı gibi zamanında bildirge vermediniz diye de en yüksek tutardan, yani aylık 182.52 liradan her ay GSS prim borcu da çıkacak.

Buradan iddia ediyorum; çok insanın başı yanacak, haberiniz ola!

Varan-5
Çalışmaması nedeniyle sigortalı olmayan veya ailesinde sigortalı bulunmayanlardan, aile içindeki kişi başına geliri; asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücret arasında olanlar 24 YTL, asgari ücret ile asgari ücretin iki katına kadar olanlar 73 YTL, asgari ücretin iki katından fazla olanlar 146 YTL ödeyerek sağlık hizmetlerinden istisnasız yararlanabilecek.

Ne anladığımı sorarsanız:
İşin özü ister çalış, ister çalışma ama pirim ödemeden sağlık hizmeti almak artık kocaman bir hayal oluyor…

Varan-6
-Kurum, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde yapılan muayenelerde ise sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınarak katılım payı tutarını yarıya indirebilecek veya 5 kat artırabilecek.

Ne anladığımı sorarsanız:
İşte bir kazık daha geliyor… Katılım payı ödemeden muayene olmak artık tarihe karışıyor.

Varan-7
-İşsiz ve çalışmayan, emekli de olmayan ve 18 yaşından büyük bütün vatandaşlarımız 1 Ekim 2010 gününden itibaren zorunlu GSS’li sayılacaklar ve her ay SGK’ya, GSS primi ödemekle mükellef olacaklar. Bunu beyan etmezsen ağır idari para cezası var.
Nasıl mı?
İşsizler, 1 Ekim 2010 günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde GSS bildirgesi doldurulup SGK merkez müdürlüklerine verilmezse, önce vermeyen herkese bir asgari ücret yani 760.50 lira idari para cezası uygulanacak, ayrıca bu kişiler ayda 1521 liradan fazla kazanıyor kabul edilip 183 lira aylık GSS primiyle cezalandırılacaklar.

Anlamadınız mı?

Tekrar edelim: 1 Ekim 2010 tarihinde işten ayrılan sigortalı (işçi-memur- Bağ-Kur’lu) bir vatandaş, en fazla 9 Ekim 2010 tarihine kadar sağlıktan yararlanacak, 10 Ekim-10 Kasım 2010 tarihleri arasında GSS giriş bildirgesi vermezse 760.50 TL para cezasına çarptırılacak.

Saygı ve sevgilerimle…

Ömer Özdamar/Burdur-Bucak/29 Temmuz 2010
Bu yazı daha önce counter kisi tarafından okundu.
Yorum Gönder