6 Temmuz 2012 Cuma

Düzen..


Bugün aklıma düzen üzerine konuşma gereği hissettim..Google ‘düzen’ yazdım, bakın neler çıkı?Yargıda bozuk düzen,Futbolda kötü düzen,Tek düzen hesap olanı,Yeni Masonik düzen,Bağlamada düzenler,Ersin Düzen,Düzen Laboratuvar gibi..Ben de ilave edeyim: ekonomik düzen, sosyal düzen, eğitim düzeni, para düzeni.. diye çoğaltabiliriz..Peki, düzen nedir?TDK (Türk Dil Kurumu) bakın ne yazıyor?1. isim Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
"Bilhassa toprak ve silah meselelerinin bir düzene konmasını, hem de tezelden istediler." - F. Otyam

2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept

3. Yerleştirme, tertip
"Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır." - R. N. Güntekin
4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim
5. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo
6. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo

7. Dolap, hile
"Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak." - E. E. Talu

8. müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort

9. toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri
"Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var." - N. Meriç
10. Alet edevat takımı

11. Bez dokuma tezgâhıİyi de benim aradağım anlamı hala kimse söylemiyor..Düzen, bir rejim, bir sistemse: sevgili düzen ne oluyor?Düzen, akort ayarıysa; karı düzen ne oluyor?Düzen, hile, dolapsa; genelevin çalışanını düzen ne oluyor?Sonuç: Nerede bir düzen varsa; orada düzülen birileri vardır..


YAZARIN ÖZEL NOTUDUR
İşte benim de ‘Normal Ötesi Aşk’ isimli kitabımın okuyucu yorumlarını paylaşıyorum:
Yok ben sizden ve imzalı almak istiyorum derseniz; homeros80@hotmail.com adresini isim-soyadı, adres ve cep telefon bilgisiyle başvurabilirsiniz..

Bu yazı daha önce counter kisi tarafından okundu.
Yorum Gönder