19 Ocak 2012 Perşembe

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve kadınlarımız..


Malumunuz 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren meşhur ‘Genel Sağlık Sigortası’ yürürlüğe girmiştir. Televizyonlar, gazeteler 20 gündür bu konuyu işlemektedir. Halkı bilgilendirme adına özel araştırmamla çok önceden yazdım çizdim.. İşte kanıtı:İktidara buradan bir çağrıda bulunmak isterim. Çünkü yasanın iyi yanı, kötü yanı olmakla beraber bir husus benim nazarımda çok önemlidir.Nedir o?Önceden evlenmemiş kızlarımızın, boşanmış ve işini kaybetmiş kadınlarımızın ‘sağlık güvencesi’ sosyal güvenliği olan ebeveynleri (anne-baba) üzerinden sağlanabilmekteydi. Sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla, bu hak tamamen yok edilmiştir.Derken kamuoyu tepkisi ve CHP’nin ısrarlı muhalefetiyle, 2011 yılında Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle 01/10/2008 tarihinden önce bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını kazanmış kız çocuklarının çalışma veya evlenme sonrasında, işten ayrılmaları veya boşanmaları durumunda tekrar anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı almalarına imkan sağlanmıştır. Dolayısıyla, yapılan bu düzenlemeyle, 01/10/2008 tarihinden önce bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını kazanmış kız çocuklarının bu konuda müktesep hakları korunmuştur.Benim AK Parti iktidarına çağrım ise kızlarımız, kadınlarımız için pozitif ayrımcılık yaparak; 01/10/2008 tarihinden sonrası için de sağlık güvencesi hakkı verilmelidir. Daha açıkçası kızlarımızın yaşı kaç olursa olsun evlenmediği müddetçe sosyal güvenliği olan ebeveynlerinin sağlık güvencesinden faydalanmalıdır. Eskisi gibi evlendikten sonra bitmelidir. Ancak boşanırsa ve işini kaybederse tekrar anne-babasının üzerinde sağlık yardımı verilmelidir.Yapmayın beyler! Kıymayın kızlarımıza, kadınlarımıza! Zaten sosyal durumları bir türlü istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bir de böyle bir mağduriyete meydan vermeyelim..Peki mevcut bu durumda, bu yasaya göre neler olacak?01/10/2008 tarihinden sonra 18 yaşına girdiyse, (istisnası ise lise öğrenimi için 20 yaş, üniversite öğrenimi için 25 yaş) boşandıysa, işini kaybettiyse her şey bitti, yani anne veya babalarından dolayı sağlık yardımı alamayacaklar.Ne olacaklar?Zorunlu olarak genel sağlık sigortasından yararlanmak durumunda kalacaklar.İyi de ne yapacaklar bu durumda?Herhangi bir işte çalışmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen veya SGK’dan gelir ya da aylık alamayan kızlarımız, kadınlarımız 01/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak gelir durumlarına göre ya primleri devlet ya da kendileri tarafından ödenerek genel sağlık sigortası kapsamına gireceklerdir. Bunun için gelir testine tabi tutulacaktır. Eğer kız çocuğu ailesi ile birlikte yaşıyorsa ailenin tüm gelir ve harcamaları dikkate alınarak, ailede kişi başına düşen gelir miktarı tespit edilecektir.

Tespit edilen kişi başına düşen gelir miktarı;

1) İçinde bulunulan yıla ait asgari ücretin 1/3’ünden ((295.50 TL) az ise, bunların primleri devlet tarafından ödenerek,
2) İçinde bulunulan yıla ait asgari ücretin 1/3’ünden (295.50 TL) fazla olması durumunda;
a) Geliri, asgari ücretin 1/3’ü ila asgari ücret arasında ise asgari ücretin 1/3’ü matrahı üzerinden % 12 genel sağlık sigortası primi (2012 yılının ilk 6 ayı için aylık 35,46 TL),
b) Geliri, asgari ücret ila asgari ücret 2 katı arasında ise asgari ücret matrahı üzerinden % 12 genel sağlık sigortası primi (2012 yılının ilk 6 ayı için aylık 106,38 TL),
c) Geliri, asgari ücretin 2 katından fazla ise 2 asgari ücret matrahı üzerinden % 12 genel sağlık sigortası primi (2012 yılının ilk 6 ayı için aylık 212,76 TL),

kendilerince ödenerek, genel sağlık sigortası kapsamı içinde yer alınacaktır. Dikkat edilecek olursa ödenecek prim miktarları her yıl belirlenecek olan asgari ücrete göre artış gösterecektir.


Gelir testi için nereye başvuracaklar?


Gelir testi için kişilerin ikametgâhlarının bulundukları yerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurmaları gerekmektedir.

En kötüsü ise gelir testine başvurmaz ise yaşanacaklardır. Nasıl mı?Gelir testine başvurmayan kızlarımız, kadınlarımız, SGK tarafından bunların asgari ücretin 2 katından (1.773 TL) fazla aylık gelirlerinin olduğu varsayılarak, her ay için aylık 212,76 TL genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek, gecikme cezası ve gecikme zamlı olarak tahsili yoluna başvurulacaktır.Yani yandı keten helva olacaktır!Bakın başka neler olacak?18 yaşını aşmış, boşanmış, işini kaybetmiş kadınlarımız, kızlarımız daha az gelir göstermek için anne-babasının yanında kalmayacaktır bu bir..Kızlarımız, kadınlarımız erkek tahakkümüne biraz daha itaat edeceklerdir. Bir yerde evlenmeye mecbur kalacaklardır bu da iki..İlk aklıma gelenler böyledir, daha kim bilir neler olacak neler.. Gelin bu hatadan dönün derim ben..
Bu yazı daha önce counter kisi tarafından okundu.
Yorum Gönder