18 Ağustos 2017 Cuma

DÜŞ’e Yazdım KİTAP ELEŞTİRİSİ VE KISA YANITI


Yaklaşık bir buçuk yıldır birkaç haftada bir Burdur’un Bucak ilçesine giderim. Bir türlü Ömer Beyle (Ömer Özdamar) bir araya gelememiştik. En nihayetinde birkaç hafta önce yine Bucak’a yolum düştü ve Ömer Beyle bir araya gelip birkaç bardak çay içip sohbet ettik. Ömer Bey kitaplarını hediye etti. Düşe Yazdım ve Plüton Bize Neden Küstü isimli kitapları. Daha önce de Ömer Bey’in Normal Ötesi Aşk 1 ve Normal Ötesi Aşk 2 isimli kitaplarını okumuştum ama herhangi bir eleştiride bulunmamıştım. Geçtiğimiz hafta sonu Düş’e Yazdım isimli kitabını okudum. Ömer Bey’in okuduğum üçüncü kitabı oluyor. Bu hafta sonu da bir aksilik olmadığı takdirde diğer kitabı Plüton Bize Neden Küstü isimli kitabını okuyacağım. Biraz olsun Düş’e Yazdım isimli kitap üzerinde durmak istiyorum. Kitabın kapak sayfasında “Deneme” yazıyor. “Deneme” edebiyatın önemli bir koludur. Belli bir konudaki düşünceleri edebi bir üslupla okuyucuya aktarma yöntemini Deneme yazısı olarak tanımlıyoruz. Düş’e Yazdım’ı “Deneme” kategorisinde ele alabilir miyiz? Bence “Deneme” olarak nitelendirmek fazlasıyla zorlama olur. Doğru bir kategori altında toplamak gerekirse “Röpörtaj” demek daha uygun olur. Ama burada da sorun var; Zira röpörtajın kiminle yapıldığı belirsiz. Soruları soran kim? Neden soruyor? Hangi süreçten sonra bu türden soruların sorulması ve yanıtlanması gerekli hale gelmiş, ete kemiğe bürünmüş, belirsiz. Dolayısıyla kitabı edebiyat açısından incelediğimizde estetik yönden kaynaklı birçok sorunla karşılaşıyoruz. Estetik açıdan inceleme yapamayacağımıza göre başta da belirttiğim gibi kitabın röportaj başlığı altında ele alınması gerekiyor ki buradaki sorunun da ne olduğunu paragraf içerisinde ifade etmeye çalıştım. Düşe Yazdım tümüyle röportajı içeriyor ve dolayısıyla kitabı estetik açıdan değil içeriksel açıdan ele almak daha doğru bir yaklaşım olur ki bende bu yönüyle eleştirilerimi yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Ömer Bey’le yaklaşık 8 yıllık bir tanışıklığımız var. Milliyet Blog vasıtasıyla zaman zaman bir araya geldik, uzun uzun konuşup tartıştık. Ömer Bey’in siyasal ve politik kimliği açık ve net… Çevremde sayısı bir hayli azalmış olan Sosyal Demokrat düşüncedeki ender insanlardan birisi. Yaşadığı yerde siyasetin tam da merkezinde yer alıyor ama pek şanslı olduğunu söyleyemeyeceğim, çünkü yaşadığı yer sosyal demokrat düşüncenin pek de ilgi gördüğü bir ilçe değil. Alabildiğine muhafazakâr, alabildiğine tutucu ve sıkı milliyetçi bir yer. Böyle bir yerden sosyal demokrat bir insanın çıkmasını dahi sürpriz olarak nitelesem yeridir. Ömer Bey kitabında tümüyle siyasal ve politik gündemin merkezinde olan hususları soru-cevap şeklinde ele almış ve sorulara vermiş olduğu cevaplarla kendi bakış açısını ortaya koymuş. Aslında Ömer Bey’in ortaya koymuş olduğu birçok düşünceye katılıyorum. Tabi birkaç husus hariç…

Aslında Düşe Yazdım isimli kitabın şöyle dikkat çeken bir yanı var. Türkiye gündemini kavramak açısında siyasete yeni başlayan birilerinin ilk emekleme evresinde okuyacağı bir kitap olarak niteleyebiliriz..

Nitekim Ömer Bey kimi hususları Bilal oğlana anlatır gibi anlatmış. Misal Ekonomi… Bence uluslararası alanda finans kapitalin nasıl bir karaktere sahip olduğunu, insanları nasıl tebaa haline dönüştürdüğünü gayet yalın bir şekilde Ömer Bey’in vermiş olduğu örnekle anlıyoruz. Ha keza çevre meselesi… Bu konuda katılmadığım noktalar var ki bunlardan birisi enerji meselesidir. Nüfusun yoğunlaşması, canhıraş bir rekabetin doğayı nasıl tarumar ettiği ortada… Zaten bizim asıl meselemiz de bu. Hâl böyleyken, anarşik rekabetin sonucu olarak derelerin, ırmakların, akarsuların enerji üretimi için kullanıma açılması feci düzeyde bir çevre katliamı yaratmakta. Salt enerjiye olan bağımlılıktan dolayı böyle bir durumu kabullenmek, alternatif enerji üretimi arayışlarına yönelmemek bana doğru gelmiyor. Bu gün Avrupa ülkelerinin birçoğu çevre katliamı yapmadan alternatif enerji üretimleriyle ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Tabi bizim asıl önerimiz nüfus yoğunluğunun önüne geçmek. Bu hususta mevcut siyasal iktidarın zihin dünyası ile tam tersi bir noktadayız. Nüfusun bu denli yoğunlaşması çevre katliamında birincil derecede önemli yer tutuyor. Bu durum daha fazla üretmeye, daha fazla doğa katliamına neden oluyor. Dolayısıyla sloganımız daha fazla nüfus değil, daha fazla nitelikli nüfus olmalıdır..

Ömer Bey’in Recep Tayyip Erdoğan’a bakış açısında da çok farklı yerlerdeyiz. Ömer Bey sosyal demokrat bir kimlik… Bir sosyal demokrat olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı 21. Yüzyılın lideri olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Kitapta bu hususa yer vermiş ama çok da nesnel düzeyde konuyu ele almamış. Hangi becerileri doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan’da böyle ışık gördüğünü bilemiyorum. İleri sürdüğü şeyler pek doyurucu ve ikna edici değil. Recep Tayyip Erdoğan için sadece iyi bir hatip olduğunu ama konuşmalarındaki içeriklere baktığımızda söylediklerinin o denli çok sorunlarla dolu olduğunu görüyoruz ki. Hani işin kültürel birikim boyutunu bir kenara koyuyorum, elini atıp da batırmadığı ne kaldı? Allah aşkına birisi söylesin, Recep Tayyip Erdoğan 14 yıllık mutlak iktidarı döneminde neyi doğru yaptı? İşte dış politikanın içler acısı hali, işte eğitim politikası, işte sağlık, işte adalet sistemi… Tek bir tane doğru iş yaptığını iddia etmek için insanın fazlasıyla dikkatsiz olması gerekiyor. Bir yandan kültürel birikim eksikliği, diğer yandan kültürel birikim eksikliğinden kaynaklı olarak hemen her alanda yapılan onca yanlış bir insanı nasıl 21.Yüzyılın lideri yapar? Bu durumun tek bir açıklaması var, kendilerinin çalıp oynadığı bir tuhaf rejim söz konusu… Elinin altındaki medya en olmadık yanlışı bile doğru bir şeymiş gibi sunmakla, akıl almaz düzeydeki algı yönetimiyle son derece başarısız bir insanı ciddi bir lider, ciddi bir devlet adamı olarak sunmaya çalışıyor. Bu durum aslında fazlasıyla gülünç… Kaldı ki günümüzde yüzyıla lider aramanın da bana çok tuhaf geldiğini söylemeliyim. Dikkat ederseniz güçlü ülkelerin, daha mutlu olan ülkelerin demokratik ülkeler olduğu bir gerçek. İnsanlarının mutlu olduğu, keyifli yaşam sürdüğü hangi ülkenin başındaki isim hakkında bilgi sahibiyiz? Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç, Kanada, Finlandiya… İnsanları mutlu, keyifli… Üretiyorlar, geziyorlar, okuyorlar. Biz halen yüzyıla lider olacak insanı tartışıyoruz. Bence bu tartışmayı rafa kaldırmak gerekiyor. Hele ki Recep Tayyip Erdoğan ise bahse konu olan isim, hepten bir kenara koymak yerinde olur. Ha Ömer Bey Ortadoğu meselesinde El Bab noktasında ABD ve Rusya’ya kafa tutan Recep Tayyip Erdoğan’ı böyle bir iddiaya örnekliyorsa, kendisine önerim Ahmet Altan’ın “Kof Kabadayı” başlıklı yazısını okuması..

Hemen buradan başka bir konuya geçmeyi uygun görüyorum. Ömer Bey neden siyasal ve politik içerik taşıyan bir kitap yazdın?
Bu soruyu sormamdaki neden, ben siyasal ve politik içeriği olan kitapları yazmanın çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Aslında eleştirilerime başlarken, Ömer Bey’in siyasete yeni başlayacak olanlara kaynaklık edecek, ilk emekleme dönemi açısından katkı sağlayacak bir kitap yazdığını söylemiştim. Ama işi bir başka boyuta taşıyacak olursak, bu türden kitapların ben pek gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ömer Bey’in zamanını edebiyata harcaması bence daha doğru olur kanısındayım. Siyasal ve politik gündem her geçen dakika değişiyor. Bu günden yarına konuştuklarımız değişiyor. Duruşumuz çok kısa zaman aralıklarıyla yer değiştiriyor. Ve buna mukabil memleket siyasal ve politik gelişmeleri yorumlayanlar mezbeleliğine dönüşmüş durumda. İnternet ortamı da bu duruma fazlasıyla katkı sağlamakta… Ortalama bir gazete okuduğunuzda ülkenin politik gündemine dair az da olsa bir fikir edinebiliyorsunuz. Bu türden konular enflasyona uğramışken, bu konularda düşünce açıklayan kitap yazma gerekliliği bana boşa zaman kaybı gibi geliyor.

Ömer Bey edebiyata yönelmiş olsa ki öyle sanıyorum ki emeklilikten kaynaklı olarak zaman mefhumunda pek sorun yaşamıyor, daha nitelikli edebi yaptılar ortaya çıkarabilir. Ve yazın dünyasında ilerlemek gibi bir dert taşıyorsa, Ömer Bey’in siyasal ve politik yazılardan mümkün olduğunca uzak durmasında fayda var.


Tamam, buraya kadar Sevgili dostum-arkadaşım Nihat Beyi, kitapla ilgi duygularını, düşüncelerine ve değerli önerilerine okuduk, çok uzatmadan her paragrafa birkaç cümleyle karşılığını vermek isterim.. Bunu da mevzu havada kalmasın diye yapıyorum, başka bir amacı yoktur..

-Kitap kategorisi röportaj mı, deneme mi?
Valla deneme niyetine yazıldı ama röportaj adlandırması ya da başka bir edebi kategori olması benim açımdan sorunsal değildir. Maksat duygu ve düşüncelerimi bir şekilde ifade etmektir..

-Sosyal demokrat olduğum tanımlaması doğru mu?
Yüzde 100 doğrudur.. Ne bir santim aşağı, ne de bir santim yukarı..

Düş’e Yazdım kitabı siyasete yeni başlayanlara önerilmesi doğru mu?
Yine yüzde 100 doğru, amacım siyasete halisane duygularla, idealize tavırlarla başlarsın ama ne biçim çamurluklar, oyunlar, entrikalar karşına çıkar bilinmesi maksadını da güttüm..

Enerji politikasına itiraza ne diyorsun?
Katılmıyorum ama kaygısını paylaşıyorum..

Recep Tayyip Erdoğan’ın 21.yüzyıl liderliğine karşı çıkışa ne diyorsun?
Valla bu konuyu detaylı yüz yüze de konuştuk. Ben hala aynı noktadayım ve aynı iddiamı sürdürüyorum..
Neden?
Nihat Beyin söylediği gibi iç ve dış politikada hata yok mu? 
Elbette var ama sadece hitabet gücüyle 15 yıldır sandıktan galip çıkması mümkün değildir.. İçeride ve dışarıda uyguladığı akıllı politikalar sayesinde
2002-2007-2011-2015 genel seçimleri,
2004-2009-2014 yerel seçimleri,
2007-2010-2016 referandumları..
Demokratik ülkelerde bu kadar yıl, bu kadar sandıktan başarıyla çıkılamaz..
Recep Tayyip Erdoğan, ne yaparsa yapsın, zaten bu sandık başarısıyla bile 21.yüzyıl liderliğini çoktan hak ediyor..

Nihat Beyin, artık siyaset üzerine kitap yazmama önerisine ne diyorsun?
Doğru söylüyor, artık siyaset üzerine bildiklerimi ve anlatacaklarımı tamamladım..
Hikaye, öykü gibi çalışmalar yapabilirsem ne ala, öbür türlü kitap yazma işi noktalanmıştır..

Son söz nedir?
Kitabı okuduğu ve değerlendirdiği için Nihat Beye, bir kez daha teşekkür ederim..

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR16 Ağustos 2017 Çarşamba

Bucak İlçemizde dürüst esnaf var yahu..


Vay anasına! Bir yaşıma daha girdim..

Şimdi neden bu başlıkla yazı kaleme aldığımı sıkmadan kısaca özetleyeyim..

Öncelikle bu esnaf arkadaşı hiç tanımam, bilmem..

Malumunuz torun sahibi olduk..

Beşik için döşek dikilecek ya..

Bucak ilçemizde sayısı az olan bir yorgancıya gittim..

İşte ölçüler önceden alındı, uzunluğu 81 cm., eni 55 cm. ve derinliği 15 cm. olan döşek, astarla çevrilecek, sonra örtü dikilecek..

İşte kaç para olur diye sordum:

-Abi, 1.sınıf pamuk olursa 80 TL., 2.sınıf pamuk olursa 60 TL.

Tamam, 1.sınıf olsun ve 24 saat sonra teslim edilsin..

Tamam dendi ve ayrıldım..

Derken bugün tekrar gittim..

-Döşek hazır mı?

-Hazır abi..

Naylon poşete koydu ve bana uzattı.

Ben de 100 TL çıkarttım, verdim..

Tam para üstü 20 TL beklerken esnaf arkadaş şunu söyledi:

-Abi, pamuk tahmin ettiğim kadar gitmedi, onun için 70 TL alıyorum ve üstü 30 TL veriyorum..

Önce afalladım-şaşırdım ve teşekkür ettim, çıktım..

Yolda gidiyorum, hem de düşünüyorum:

‘’Ulan Türkiye, ulan Burdur, ulan Bucak böyle dürüst insanlar hala kalmış, hala varmış’’ dedim içimden..

‘’Ya bu insanı kamuoyuyla paylaşmam lazım’’ kanaati zihnime düştü..

Yorgancı esnafa tekrar gittim..

-Ya arkadaş, senin bu dürüst ticari tavrın beni çok etkiledi. İzin verirsen fotoğraflamak ve hakkında bir yazı yazmak isterim..

-Tabii abi, memnuniyetle..

Cevabını aldım..

İşte hemen fotoğrafladım ve hakkında kısa bilgi aldım..

Bucak İlçesi Ambahan köyünde Ahmet Arslan isimli yorgancı esnaf arkadaşı dürüstlüğünü örnek olarak sizlere ilan ve takdim ediyorum..

Günümüzde insanlığın neredeyse yüzde 90’nı daha çok kar, daha çok kazanma, daha çok aldatma sarmalında dolaşırken bu insan tüm bu değersiz işlerden amade olmuş yani uzak kalmış; sadece kol emeğinin makul hakkını isteme erdemliğine ulaşmıştır..

Ahmet Arslan isimli esnaf arkadaşın bu harikulade davranışını bir kez daha kutluyorum ve ayakta alkışlıyorum..

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR10 Ağustos 2017 Perşembe

Burdur AK Parti’de özlenen fotoğraf verildi..


Bugün (10 Ağustos 2017 günü) yeni yapılan ve 14 Ağustos 2017 günü hizmete girecek ‘’Bucak devlet hastanesi’’ incelemesinde; AK Parti camiasının merakla beklediği ‘’Ne olacak şimdi?’’ sorusunun yanıtı verildi..

AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek yan yana özlenen fotoğraf verdiler..

Yeni seçilen AK Parti Bucak İlçe Başkanı Adem Şengül, takriben 2 yıldır süren siyasi çatışmayı bir şekilde sulh ile sona erdirdi..

Bana göre her iki milletvekilinin bu noktaya gelmelerinde AK Parti Genel Başkanı ya da nam-ı diğer REİS’in de katkısı büyüktür..

Yine bana göre siyasette ‘’dün dündür, bugün bugündür’’ sözü ne kadar geçerli olduğunu; bu yaşananlar ışığında bir kez daha kanıtlanmıştır..

Başka deyişle kaybedenler dünde kaldı, kazananlar ise bugünde kaldı ve yarınları kurtarmak yolunda kuvvetli ışık çaktı..

Bu arada yeni devlet hastanemizde ANJİYO ÜNİTESİ olmadığını üzüntüyle öğrendim..

Keşke başarılabilseydi ve ölüm riskinde 1.sırada olan kalp-damar rahatsızlığı yaşanması halinde Isparta ve Antalya’ya taşınmasıydık..

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR
4 Ağustos 2017 Cuma

Bucak AK Parti kalesinin son burcu da düştü..


Bir önceki yazımda not ettiğim üzere işte final yorum-düşünce yazıma sıra geldi..

Bucak AK Parti siyasetini takriben 2 yıldır derinlemesine inceliyor ve takip ediyorum..

Tarafsız-dışarıdan yazar olduğum için yazılarım dikkatle izleniyor..

Başlık çok manidar olup bu yazımın ana eksenidir..

Anımsarsanız 2015 yılı genel seçimleri sonrası AK Parti Bucak siyasetinde amansız bir mücadele başladı..

2016 yılında bu mücadele ‘’REŞATCILAR’’ ve ‘’BAYRAMCILAR’’ şeklinde tezahür etti…

Yaklaşık 1.5 yıl süren siyasi mücadele 2017-Temmuz ayında sona erdi gibi görünüyor..

Görünüyor diyorum çünkü siyaset, cıva gibi nereye akacağını, nasıl toparlanacağını kimse tahmin edemez..

Temmuz-2017 ayında ne oldu?

Sayın Adem Şengül AK Parti Bucak İlçe Başkanlığına getirildi ve yeni yönetimi oluşturuldu.

Peki, büyük soru geldi, çattı:

Kim kazandı?

BAYRAMCILAR mı, REŞATCILAR mı?

Bence kazanan taraf yokmuş gibi görünse de BAYRAMCILAR kazandı..

Neden?

-BAYRAMCI olarak bilinen Bucak Belediye Başkanı, FETÖ davası nedeniyle açığa alındı ve kayyum atandı..
-BAYRAMCI yönetim kurulu üyelerinin tamamı görevden uzaklaştırıldı..
-En son BAYRAMCI olarak bilinen kalenin son burcu olarak tarif ettiğim Belediye Başkan Yardımcısı da görevinden alındı..

Tüm bu faktörler ışığında REŞATÇILAR ne kazandı?

Sıfır elde var sıfır..

Ne yeni yönetimde yer alabildi, ne de belediye başkanlığında etkin olabildi..

Neden BAYRAMCILAR kazandı?

Bazen kaybetmiş gibi gözükürsün ama kazanırsın ya, bu son siyasi gelişme de onu işaret ediyor..

Çünkü terk edilen pozisyonlara REŞATÇILAR gelemedi..

Ne demek oluyor bu?

Yeri ve zamanı gelince tekrar geleceklerini en büyük kanıtıdır..

Kısaca geçici boşalttıkları alanları tekrar dolduracaklardır..

Ne zaman?

Onu bilemem ama yeri ve zamanı uygun olunca, hamle yapacakları yüzde 100 denecek kadar katidir..

Esas kimin kazandığına dair en önemli gösterge 2019 yılında ortaya çıkacaktır..

‘’Kim adaylık alabilecek, kim alamayacak?’’ işte o zaman çok daha net kazanan-kaybeden tarafı anlayabileceğiz..

AK Parti Bucak siyaseti üzerine artık neredeyse kendimi uzman ilan edeceğim:J))

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR1 Ağustos 2017 Salı

AK Parti Bucak Belediye Başkan Yardımcısının sorularla dolu basın açıklaması..


AK Parti Bucak Belediye Meclis Üyesi ve Bucak Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Satılmış Bey, 31 Temmuz 2017 itibarıyla Bucak Belediye Başkan yardımcılığı görevinden azledildi yani alındı..

Basın açıklamasını okudum..

Açıklamasında AK Parti siyasi geçmişini özetleyip bugüne geliyor ve o bölümü aynen paylaşıyorum..

Ancak 31.07.2017 tarihinde Bucak Belediye Başkan Yardımcılığı görevime son verilmiştir. Son zamanlarda birileri her zaman olduğu gibi meyve veren ağacı taşlamaya başladılar. Aynı kişiler bedel ödetmek için mücadele veriyorlar ama unutmasınlar ki ben Makam Mevkii için Koltuk İçin Ak Partili olmadım ve olmayacağım. Dün Ak Parti’liydim, Bugün Ak Parti’liyim Yarında Ak Parti’li olacağım. 31.07.2017 tarihi itibarıyla Belediye Meclis Üyeliği Görevim devam etmektedir. 2019 Seçimlerimlerine kadar Belediye Meclis Üyesi olarak Partime siz Bucak’lı hemşerilerime hizmet etmeye devam edeceğim.  2019 seçimlerinden sonra ise Ak Parti’nin bir neferi olarak verilen görevi yerine getireceğim.

Açıklama soru işaretleriyle doludur..

Neden?

Mesela şu cümlesi bakın: ‘’Son zamanlarda birileri her zaman olduğu gibi meyve veren ağacı taşlamaya başladılar.’’

Kim İbrahim Bey?

Kim ya da kimler meyve veren ağacı taşlıyor, hem de her zaman?

Alın size bir cümle daha: ‘’Aynı kişiler bedel ödetmek için mücadele veriyorlar’’

Kişi tektir, kişiler çoktur..  Öyleyse kim bu kişiler size bedel ödetiyor?

Yine bünyesinde soru işareti barındıran bir cümle daha var: ‘’unutmasınlar ki ben Makam Mevkii için Koltuk İçin Ak Partili olmadım ve olmayacağım.’’

Tamam, siz olmamışsınız İbrahim Bey ama makam-mevkii için AK Parti’li olan kim ya da kimler?

Valla araştırmacı-yazar olarak bu soruları sormakla mükellefim..

Çünkü Bucak kamuoyu özellikle siyasetçilerin şeffaf ve açık konuşmasına ihtiyaç duymaktadır..

Dilerim, bu sorulara yanıt olabilecek tekrar bir basın açıklaması en kısa sürede yapılır ve her şeye açıklık getirilir..

Gelmezse önümüzdeki günlerde ilginç bir yazı kaleme alacağım.. Başlık ise ‘’Bucak AK Parti kalesinin son burcu da düştü..’’ olacaktır..

Kale burcu nedir?

Savunma amaçlı kalelerde savunma etkisini arttırmak ve rahat karşı savunmaya geçebilmek adına inşa edilen kale bölümüdür.

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR

İnstagram : https://instagram.com/omerozdamar/

21 Temmuz 2017 Cuma

Direk üzerinden bilek güreşi..


Aslında bu konu çok eskidir..

Bundan 6-7 yıl önceydi galiba, elektrik direkleri dikiliyor ve yeni hat çekiliyordu ya..

Anayol hizasından direkler dikilirken bir anda hizadan çıkılıyor ve en az 5-6 metre hiza dışına dikiliyor..

Fotoğrafı incelerseniz 3 direk aynı hizada olup 4.direk sapma yapıyor..

Sanayi kavşağına ve Kahveler kavşağına önce battı-çıktı projesi yapılacaktı ya, işte o zaman bu meşhur direk sorun yaratmayacaktı ..

Gel zaman, git zaman, devran döndü ve sanayi kavşağına 180, kahveler kavşağına 180 olmak üzere toplam 360 metrelik üstgeçit yapılmasına karar verildi..

Yandı keten helva şimdi..

Neden?

Bizim meşhur 4.direk yolun ortasında kalıyor ve mecburi kalkıyor..

Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlık eliyle projeyi onayladı ve üstgeçit inşaatı başladı..

Yandan yol verilecek ve mecburen 4.direk kalkacak..

İnşaatın yarısına gelindi ve bilin bakalım Ramazan Bayramı öncesi ne oldu?

Meşhur direğin kalkmaması için yerel mahkemeden inşaatı durdurma kararı alındı..

Jandarma-polis inşaat makinelerine el koydu ve inşaat durdu..

İnşaat firması yetkilisi, bilin kimi arıyor?

Üstgeçit inşaatını en başından beri üstlenen ve takipçisi olan ‘’kadife eldivenli, demir yumruklu’’ Sayın Reşat Petek’i arıyor..

‘’Güçlülerin hukukunda daha güçlü olan daima kazanır’’ felsefesi işliyor ve inşaat tekrar başlıyor..

Direk o kadar sağlam kazığa bağlanmış ki bir türlü yerinden çıkarılamıyor..

Kurban bayramına kadar üstgeçit ulaşıma açılacak ya, yani şurada 1.5 ay kaldı ya, buna rağmen bizim 4.direk etrafı çevrili, yolun ortasında hala duruyor..

Peki, sıra geldi direk konusunun özünü Bucak dışından bilmeyenlerin bilgilendirilmesine:

Direk kalkmasın diyen kim?

2002 ve 2007 yıllarından AK Parti Burdur Milletvekili olan iş adamı Sayın Mehmet Alp..

Neden?


Sahibi olduğu benzinlikteki pompaların geriye çekilmesi zorunluluğu..

Direk kalksın diyen kim?

Üstgeçit projesine onaylayan Türkiye Cumhuriyeti devleti..

Üstgeçit inşaatının devamı için yerel mahkeme kararına karşı sorumluluğu üstlenen kim?

Halen AK Parti Burdur Milletvekili olan Sayın Reşat Petek..

Peki, işin aslı nedir?

Bana göre en başta yani 6-7 yıl önce yanlış yapıldı, kimse yanlışa yanlış diyemedi ve bugünlere gelindi..

Kim suçlu?

O meşhur direk oraya dikilmemesi gerekirken dikilmesine göz yumanlar, ses çıkarmayanlar başta sivil toplum kuruluşları, iş adamları, siyasetçiler, kanaat önderleri suçludur..

Son söz: Güçlünün yanlışına ancak güçlü yanlış derse bu toplum ileri gider..

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Yeni Bucak AK Parti teşkilatı ‘Vira Bismillah’ dedi..


20 kişilik yeni yönetim kurulu listesi AK Parti binasında düzenlenen toplantıyla açıklandı ve ilk yorumum şu cümlecikte hayat buldu:

‘’BÜYÜK TASFİYE’’

Nasıl?

Eski yöneticilerden bir tek kişi dahi 20 kişilik listeye dahil olmamıştır..

Muhtemelen Kasım-2017 ayında yapılacak olağan ilçe kongresinde de ufak tefek rötuşlar olabileceğine rağmen genel olarak listenin ruhu değişmeyecektir..

Bu tasfiyede kilit isim yeni ilçe başkanı olmuştur.

Neden?

Çünkü yeni İlçe Başkanı Adem Şengül Bey, çok tecrübeli hatta siyasi duayen sayılabilecek kişilik ve seviyededir..

Yani yeni oluşan yönetimle kolaylıkla uyumlu çalışacak ve çok rahat yönetebilecektir..

Eskiler siyasetten hadi kopmaz diyelim ama soğur mu?

Valla siyaset böyle bir şey işte.. Çok sevdiğim tabiri tekrar paylaşmak isterim:

Buzlu zeminde, çalınan müzikle ahenkli; dans etme sanatına SİYASET denir.. Düşen kenara alınır, ama müzik çalmaya sürekli ve her daim devam eder, uyumlu dans edebilen siyaset pistinde kalmayı sürdürür..

Kalan kalır, kalamayan pistin dışına hatta ötesine atılır..

Velhasıl olumlu ya da olumsuz tepkiler arasında yeni başkan ve yeni yönetim 17 Temmuz 2017 itibarıyla ‘’VİRA BİSMİLLAH’’ dediler ve yola çıktılar..

Bakalım, neler olacak, neler yapacaklar, hep beraber göreceğiz..

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR


13 Temmuz 2017 Perşembe

‘15 Temmuz’ darbe girişimi Türkiye’ye Sevr dayatmasıdır..


Darbenin üstünden 1 yıl geçti ama bu düşüncemde hiç değişiklik olmadı..

Hala aynı kanıdayım:

‘15 Temmuz’ darbesi Türkiye’yi sevr şartlarına sürüklemeyi amaçlamıştır..

Darbe başarılı olsaydı ülke iç savaşa sürüklenecek ve en az 5 parçaya bölünecekti..

Peki, bu kadar büyük badireyi atlatan Türkiye, 1 yıl sonra darbe hesaplaşması ve kökünün kazınması yolunda emin adımlarla ilerliyor mu?

Hem evet, hem de hayır..

EVET, siyasetin yarısı, yargı ve emniyet canla başla uğraşıyor ve mücadele ediyor..

HAYIR, siyasetin diğer yarısı mağduriyet zemininde muhalefet oluşturuyor..

Yani bu kadar hayati mücadelede siyaset dolayısıyla toplumsal bütünlük sağlanamadı..

Burada hem AK Parti’yi, hem de CHP’yi FETÖ konusunda siyasi birlik ve bütünlüğü sağlayamadıkları için en hafif tabirle aymazlıkla nitelendiriyorum..

Lan arkadaş ülke ayaklarımızın altından halı gibi çekilip alınacak; kim iktidar, kim muhalefet olmuş ne kıymeti var ki..

Bence ‘15 Temmuz’ bitmedi, önümüzdeki 2-3 yılda ne edip, ne yapıp ülkede iç savaş çıkarmak için her türlü mekanizmayla uğraşıyorlar..

Kimler mi?

AB ve ABD ajandası kesin olarak Türkiye’yi bölmek için doldurulmuştur..

Ne gibi veriler var?

-FETÖ lideri ABD’de ve asla iade etmiyor..
-Kaçan FETÖ’cü generaller, hakimler Almanya’da, Hollanda’da hem de koruma altında yaşıyorlar..
-ABD’de FETÖ’cü yazarlar, çizerler kral gibi yaşıyor..
-Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı Avusturya, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkesine neredeyse girişi yasaklanacak..
-Türkiye’nin karşı çıkmasına, itirazına rağmen ABD; ısrarla DAEŞ maskesi altında Kuzey Suriye’de Kürt kantonlarını oluşturuyor ve silahlandırıyor..
-Barzani Eylül ayı içinde bağımsızlık referandumuna gidiyor..
-Aile Bakanı Hollanda konsolosluğuna sokulmadı ve neredeyse tutuklanacaktı..

Ne yapmak lazım?

1 yıl önce söylemiştim, maalesef gerçekleşmedi..

Neydi o düşünce?

En az 3 yıl süreyle TBMM’de yer alan partilerin katılımıyla milli birlik hükümeti kurulmalıydı.. Hadi HDP katılmasa bile AK Parti, CHP ve MHP katılımıyla birlik hükümeti kurulmalıydı..

Olmadı, bundan sonra ne yapılması gerekiyor?

Valla çok tedirginim ve kaygılıyım.. Çünkü güzel ülkemiz Irak, Suriye modeline geçirmek için o kadar çok hasmımız var ki saymakla bitmez..

Biz hala Erdoğan-Kılıçdaroğlu polemiği üzerinden reyting yapıyoruz..

Oysa Kılıçdaroğlu-Erdoğan el sıkışmadan, yan yana gelmeden bu ülkeye refah, huzur gelemez, ilaveten tepemizde iç savaş kılıcı sallanır durur..

Gerçekleşir mi?

Valla Anadolu’nun bir ilçesinde yaşayan sıradan vatandaş olarak tehlikenin farkındayım ve inanarak kaleme aldığım yazımla tarihe not düştüm..

Başka elimden ne gelir ki?

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR

İnstagram : https://instagram.com/omerozdamar/

11 Temmuz 2017 Salı

Bucak AK Parti silbaştan..


Bucak AK Parti teşkilatında beklenen deprem oldu..

Başkan Kadir yaman Bey ve yönetim kurulu istifasını verdi..

Hemen AK Parti koordinatör milletvekili geldi, siyasetçilerle ve diğer kişilerle-kuruluşlarla istişarelerde bulundu..

Başkan adayı için 4 isim belirlendi ve Ankara’ya AK Parti Genel Merkezine mülakata davet edildi..

Ve bir karar verildi, Adem Şengül Beye başkanlık görevi tebliği edildi.
AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik Bey ve Reşat Petek Beyin katılımıyla yapılan küçük bir törenle başkanlık devir-teslimi yapıldı..


Buraya kadar işleyen siyasi süreci AK Parti’nin gecikmiş refleksi olarak olağan karşıladım..

Gecikme nedeni olarak da güçlü ve dirayetli lider-genel başkan eksikliği olarak tahmin ederim..

Sonrasına şaşırdım ve hatta bu kadarına da ‘PES’ dedim..

Neydi o nokta?

Oluşturulacak yeni yönetim kurulu üyeleri seçimi..

Nasıl oldu?

Yeni göreve getirilen başkanın inisiyatifine bile bırakılmadan; koordinatör milletvekili bizzat mülakatlara katılarak yönetin kuruluna talip olanlarla tek tek görüşme yapıldı ve yeni yönetim belirlendi..

En kritik soruya gelelim:

2011 ve 2015 yıllarında AK Parti’den milletvekili adayı olmuş Adem Şengül Bey, bu görevi neden kabul etti?

2019 yılı Mart ayında belediye Başkan adayı mı, yoksa Kasım ayında milletvekili adayı mı?

Valla bu sorunun yanıtını sonra vereceğim, çünkü araştırmam halen sürüyor..

Peki, özellikle son 1 yıldır Bucak ilçesi AK Parti siyasetinde kim kazandı, kim kaybetti?

Daha açık sorayım mı?

Bayramcılar mı yoksa Reşatçılar mı kaybetti?

Bence çok yara da alsa Reşatçılar kazandı..

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR


15 Haziran 2017 Perşembe

2 ay süreyle yazmaya ara verdim..


Malumunuz tatil ayları başladı..

Gerçi benim için her gün tatil ama yine de yazmaya ara verme ya da mola verme gereklidir..

2 aylık süreyle yaylaya gidiyorum..

Bol oksijen alayım, zihnimi boşaltayım ve yeni bir başlangıç için her şeyimizle hazır olayım..

Yazı yazma sezonum ‘20 Ağustos’ civarında başlar herhalde..

2017 yılında en iyi makale yarışmasında 3.lük ödülümü aldım..

Gelecek yıllarda çabam ve amacım hep daha iyi olmak ve yazı dünyasına ait diğer ödülleri de toplamaktır..

YALAN yazmayı beceremem..

Yaz deseler de yazamam!

Çünkü YALAN yazmayı düşünce bünyem kabul etmez..

Makalemde ya da blog yazımda hakaret etmeden, incelik ve zariflikten uzaklaşmadan, eleştiri yapabilmek için kılı-kırk yarmaya çalışırım.

Makalelerimle gurur ve onur duyarım. Çünkü inandığım için yazarım..

Hiç kimsenin adamı değilim, kimsenin avukatlığına soyunmam, birilerinin siparişiyle yazı yazmam..

Makalelerim ya da bloglarımı elbette beğenmeyen de olabilir, buna da daima saygı duyarım.. Ama hep düşüncemle anılmak isterim..

Kaynak gücüm hep akıl ve fikirdir..

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR13 Haziran 2017 Salı

Trump hancı mı, yolcu mu?


ABD Başkanı Donald Trump koltuğuna oturalı 5 ay falan oldu ama 4-5 koldan hazımsızlık mücadelesi devam ediyor..

Ayrıntıya girmeden hemen görüşümü söyleyeyim:

‘’Trump daha da güçlenerek başkanlığa devam edecektir..Hatta ikinci 4 yılını da garantiye alır bu gidişle..’’

Trump kimdir?

Nam-ı diğer EMLAK KRALI olup dünyanın en zengin ilk 400 insanından biridir..

Kişisel mal varlığı 4 milyar dolarcık olup dünyanın 4 bir yanında yatırımları vardır..


ABD içinde medya desteği zayıf,
Müesses nizama bağlı iş dünyasının ve diğer kurumların desteği zayıf,
ABD meclis ve senatosunun desteği zayıf..

Ama ABD halkının desteği kuvvetli ve de en önemlisi serveti..

Senato’da ifade veren (daha önce görevden alınan) FBI Başkanı Trump için ‘Rus konsolosla görüşen ulusal güvenlik danışmanı Flynn hakkında yürütülen FBI soruşturmasını engelledi’’ mealinde ifade verdi..

Sonra

Başsavcılar Karl Racine ve Brian Frosh, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik yolsuzluk iddianamesini dün Maryland federal mahkemesine sundu.

Mahkeme iddianameyi kabul ederse Başkan Trump’ın anayasa mahkemesine kadar uzanacak hukuki süreci başlayacaktır..

Ne olur?

Hepsinden güçlenerek çıkar..

Neden?

Demokrasinin küresel savunucu ABD’de seçilmiş bir başkan öyle ıvır-zıvırla kolay azledilemez bu bir..

Kamu vicdanında savcıların hazırladığı yolsuzluk iddianamesi sağlam bir zemin bulamaz bu da iki..
Yahu adam zaten dünyanın önde gelen zengini, neyin yolsuzluğundan bahsediyorsun..

Herkese zenginlik vaadiyle seçim kazanmış bu da üç..

Bundan sonra ne olacak?

Trump, ABD’de yeni düzen kuruyor, uyum sağlayan devam edecek, direnenler tavsiye olacak..

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR