21 Haziran 2009 Pazar

Aç İnsanlar Sorununa Çözüm Önerim...



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyadaki aç insan sayısının 1 milyara ulaştığını açıkladı.

FAO tarafından önceki gün yapılan açıklamada, küresel mali kriz nedeniyle aç insan sayısının 100 milyon daha arttığı ve rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Yetersiz beslenenlerin büyük kısmının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı, açlık sınırı altındaki en fazla insanın, 642 milyon kişiyle, Asya Pasifik bölgesinde olduğu kaydedildi. Sahra altı Afrika’sında da 265 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığı ifade edildi.

FAO Genel Direktörü Jacques Diouf, dünyanın altıda birinin açlık çektiğine dikkati çekerek, bu durumun dünya barışı açısından tehdit oluşturduğunu vurguladı. Diouf, açlık sınırının altındaki insanların sayısının bu kadar artmasının, gelirlerin düşmesi ve işsizliğin artmasıyla ilişkili olduğunu söyledi.

Bence her şey acı haber niteliğinde ama FAO Genel Direktörü Jacques Diouf söyledikleri sorunu tarif etmiyor.

Yani işsizlik olmasa, gelirler düşmese aç insan sayısı bu kez 900 milyon olacaktı.

Demek ki mali krizle falan bir alakası yoktur.

Bu aç insanların resimlerini 10 yıllardır televizyonlarda izlerim, gazetelerde okurum.

Bundan 10 yıl önce de 600 milyon aç insan vardı, bundan 20 yıl önce de 500 milyon aç insan vardı…

Ne oluyor?

Global dünyada olabilecek pozitif veya negatif gelişmeler sadece aç insan sayısını artı eksi 100 milyon değiştiriyor.

‘’Aç insan’’ sorunu hep var olmaya devam ediyor.

Kimseyi kandırmasınlar ve kabul etsinler!

Dünyamızın ‘’aç insan’’ sorunu on yıllardır mevcuttur, bu bir!

Sorunu kabul ettikten sonra dünyamız neden aç insan sorunu üretiyor ve kalıcı bir şekilde sorunun üstesinden gelemiyor ya da çözemiyor?

Kilit soru budur!

Kimsenin, özellikle gelişmiş ülkelerin (G-8, G-20 gibi platformlar) duymak istemediği soru budur!

Bir de şimdiye kadar izlenen yöntemi anlatmak isterim. İşte AB ülkeleri, ABD ne yapıyor?

Bir miktar bütçe ayırıyor ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ya aktarıyor. Hani gönlünden ne koparsa misali…

Son yıllarda kriz bahanesiyle bu payı kesiverdi ve aç insan sayısı 100 milyon artıverdi.

Neyse çözüm nedir?

Çözüm bana göre belli de kararı alacak ve uygulayacak mekanizma nerede?

Dünyamızda üretilen yiyecekler 7 milyar insana yetmiyor. Hem de genetikle oynanarak klasik üretimin neredeyse 10 katı tarım ürünü kaldırmalarına ya da hasat etmelerine rağmen…

O zaman çare bu değil!

Benim önerim dünyamız 7 milyar nüfusla 1 milyar aç insan yaratıyorsa önümüzdeki en az 50 yıl hiç ama hiç çoğalmamalıdır. Doğum oranı sıfırlanmalıdır.

50 yıllık süre zarfında artan tarım üretimi, sıfırlanan nüfus ile aç insan sayısı da sıfırlanır. Aç insan sorunu artık konuşulmaz.

Bu önerime kim ya da kimler, hangi kurumlar karşı çıkar?

Hemen semavi dinlerin sözcüleri şiddetle reddederler.

Hemen ABD, Rusya, Hindistan, Pakistan başta olmak üzere BM üyesi 192 ülkeden hilafsız 180 ülke karşı çıkar…

Niye?

Her ülkenin kendine has açık veya gizli gerekçeleri vardır.

Sonuç:

Biz bu aç insan resimlerini izlemeye, ağlamaya, sızlamaya, tuh-vah demeye en az 50 yıl daha devam ederiz.

‘’Dünyamızı sorularımızın cesareti ve yanıtlarımızın derinliğiyle önemli kılarız. (Carl Sagan)"

Saygı ve sevgilerimle…

Ömer Özdamar/Burdur-Turkey
Bu yazı daha önce counter kisi tarafından okundu.
Yorum Gönder